an

黄山学院2016年秋赴台交流生名单公示
发布时间: 2016-04-22

    根据港澳台字【2016】1号文件《关于选拔学生赴台湾院校交流学习的通知》的要求,经本人报名和各学院推荐等基本程序,从申请赴台交流学习学生的专业匹配度、成绩绩点以及所获奖项等方面综合考量,2016年秋季我校赴台友好院校交流学习学生名单见附件。
附件: 2016年9月赴台友好交流学生公示名单.xlsx

公示时间::2016年4月22日-2016年4月28日。
如有异议可以通过电话向国际教育学院反映,电话:0559-2546600 。
                                                                       国际教育学院
                                                                       2016年4月22日